Adaptačný kurz 2023/2024

Katarína Rudincová Novinky

 

V dňoch od 05. 09. – 07. 09.  2023 sme za zúčastnili na Adaptačnom zoznamovacom kurze prváčikov, ktorých sme pasovali do študentského cechu  a privítali ich v našej školskej rodine v Oravskej Polhore – Slaná Voda. Boli sme rozdelení na dva turnusy.

Prvý turnus sa uskutočnil od 05. 09. do 06. 09. 2023 za účasti žiakov tried I. D a I. E pod  vedením pedagógov – Andrea Vlčková, Katarína Rudincová, Pavol Pavlus, Pavol Kopták a Štefan Mitka.

Druhý turnus sa uskutočnil v termíne od 06. 09.  do 07. 09. 2023 za účasti  žiakov tried I. A,  I. B a I. C pod  vedením pedagógov –  Zdenka Ballayová, Edita Kormanová, Michal Šerík, Marek Žifčák, Anton Vlček, Jozef Brisuda a Daniel Pieron.

Cestou tam sme sa zastavili v Rio de Klin. Potom sme absolvovali túru pod Babiu horu spojenú s návštevou Hájnikovej horárne, súťažili sme v športových disciplínach – súťaž v preťahovaní sa lanom, chodenie na choduliach, skákanie na švihadlách, skákanie vo vreci, zahrali sme si  spoločenské hry. Triedni učitelia sa porozprávali so svojimi žiakmi, každý sa  predstavil a povedal pár slov o sebe, o svojich záľubách a niektorí i o vízii do budúcnosti. Večer sme si posedeli pri ohníčku, kde sme si opiekli klobásky, slaninku a zaspievali pár slovenských pesničiek. Mali sme hudobný doprovod p. Koptáka a žiačky I. E triedy, ktorí hrali na heligónkach.

Bolo naozaj veselo.

 

Príjemné bolo aj pasovanie do študentského cechu, kde sa čítala študentská prísaha. Žiaci v nej prisahali, že budú svedomite dodržiavať pravidlá študentského života na našej škole, tak budeme sledovať, či prísahu dodržia. Prísahu si môžete prečítať v priloženej snímke.

Príchod na novú školu je často sprevádzaný obavami, či strachom. Treba si zvyknúť na nové prostredie, učiteľov, spolužiakov. Prešli si tým všetci  a našim prvákom sme to uľahčili týmto Adaptačným kurzom.

Bol to veľmi príjemný  zážitok spoznať sa a tráviť čas s novými spolužiakmi a ich učiteľmi aj mimo priestorov školy, čo bolo cieľom Adaptačného kurzu.