Partnerstvá školy


slovenské / medzinárodné


Mapa partnerstiev

  • Spracovali sme mapu hlavných partnerov, v ktorej sú uvedení koordinátori.
  • S partnermi spoločne realizujeme veľké množstvo spoločných aktivít.
Image
Image

Zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania

Image

Zamestnávatelia mimo systému duálneho vzdelávania

Image

Stavovské a profesijné organizácie

Image

Kľúčové školy 

Image

Ostatní partneri

  • ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • Centrum poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto
  • Školský parlament SOŠs
  • Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto