Študijne cesty


Víziou školy je podieľať sa na rôznych formách grantových programov EU, cezhraničných partnerstvách, výmenách v zamestnávateľských firmách a absolvovanie odborného vzdelávania v zahraničných firmách.


2024

2023

KIA TOUR 2 - video z cesty