Maturity


Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej časti PFIČ– sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • teoretická časť odbornej zložky
  • praktická časť odbornej zložky
  • dobovoľného predmetu


Termíny maturít spoločnej časti


14. marec 2023

písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť z SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERAÚRY

15. marec 2023

písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť z ANGLICKÉHO JAZYKA

16. marec 2023

externá časť z MATEMATIKY

16. - 18. a 22. - 24. máj 2023

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

5. - 7. jún  2023

ústna forma internej časti maturitnej skúšky


Videá o maturitePotrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa