Maturity


Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ– test a písomná forma internej časti PFIČ– sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • teoretická časť odbornej zložky
  • praktická časť odbornej zložky
  • dobovoľného predmetu


Termíny maturít spoločnej časti


12. marec 2024

písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť z SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERAÚRY

13. marec 2024

písomná forma internej časti maturitnej skúšky a externá časť z ANGLICKÉHO JAZYKA

14. marec 2024

externá časť z MATEMATIKY

13. - 16. a 20. - 23. máj 2024

praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

3. - 6. jún  2024

ústna forma internej časti maturitnej skúšky


Videá o maturitePotrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa