Otvorená spoločenská miestnosť

Katarína Rudincová Novinky, Projekty

  Dňa 14. 02.  2024 sa konalo OTVORENIE SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI.   Na úvod mala príhovor autorka a koordinátorka projektu v našej škole Mgr. Edita Kormanová, ktorý jej poetickým slovom spestrili žiaci Lenka Kolembusová a Adrián …

„OTVORENÁ MIESTNOSŤ“

Katarína Rudincová Novinky, Projekty

  Aktuálne „beží“ na našej škole schválený projekt výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“. Projekt prebieha v dvoch úrovniach – jednou z nich je sprostredkovanie eticky zameraných …

ENVIROPROJEKT 2021 – Včelársky kútik

Pavol Pavlus Projekty

Cieľom výzvy: je podporiť realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na našej Strednej odbornej škole strojníckej. Prioritnú tému rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021 sme si zvolili tému 3: Zdravé životné prostredie v …