Prijímacie konanie

Na všetky učebné odbory prijímame žiakov bez prijímacích skúšok.
Termín pre podanie prihlášky

do 20. marca 2022

Prijímacie skúšky

Maturitné odbory

1. termín 2. 5.  - 3. 5. 2022
2. termín 9. 5. - 10. 5. 2022
Nadstavbové odbory
1. termín zverejníme čoskoro
Odbory s talentovou skúškou
1. termín 4. 5. - 6. 5. 2022
2. termín 11. 5. - 13. 5. 2022

Informácie podľa jednotlivých odborov

Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky
mechanik nastavovač
2411 K
denná
4
maturitná skúška
20
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K
denná
4
maturitná skúška
10
mechanik - mechatronik
2479 K
denná
4
maturitná skúška
30
autotronik
2495 K
denná
4
maturitná skúška
20
mechanik počítačových sieti
2682 K
denná
4
maturitná skúška
10
mechanik elektrotechnik
2697 K
denná
4
maturitná skúška
10
umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce
8503 K 01
denná
4
maturitná skúška
5
strojný mechanik
2464 H
denná
3
záverečná skúška
8
mechanik špecialista automobilovej výroby
2488 H
denná
3
záverečná skúška
16
technicko - administratívny pracovník
6475 H
denná
3
záverečná skúška
7
poľnohospodárska výroba
4572 H
denná
2
záverečná skúška
17

Postup pre študijné odbory

  • Podaj prihlášku

    Najneskôr do 20. marca musíš dodať prihlášku na štúdium. Ak sa hlásiš na odbor duálneho vzdelávania, musíš pripojiť k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od organizácie, pre ktorú sa budeš pripravovať.

  • Príď na prijímaciu skúšku

    Prijímacia skúška pozostáva z vedomostného testu z vyučovacieho jazyka a z matematiky.

  • Overenie odbornej spôsobilosti

    Organizácia, pre ktorú sa budeš pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na základe overenia odbornej spôsobilosti, ti pridelí maximálne 120 bodov.

Image

Máš otázku? Neboj sa spýtať

Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326
024 01 Kysucké Nové Mesto


Koho kontaktovat?

Ing. Pavol Pavlus
+421 917 496 123
pavol.pavlus@sossknm.sk

Ešte nemáš jasno?

Čakajú ťa tie najlepšie roky štúdia. Už vieš, kde je tvoja budúcnosť?
Pozri sa, čo môžeš študovať