Prijímacie konanie

Na všetky učebné odbory prijímame žiakov bez prijímacích skúšok.
Termín pre podanie prihlášky

do 20. marca 2023

Prijímacie skúšky

Maturitné odbory

1. termín 4. 5.  - 5. 5. 2023
2. termín 9. 5. - 10. 5. 2023
Nadstavbové odbory
1. termín zverejníme čoskoro
Odbory s talentovou skúškou
1. termín 28.4. - 3.5.2023
2. termín 11. 5. - 15. 5. 2023

Informácie podľa jednotlivých odborov

Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky
2411 K
denná
4
maturitná skúška
22
2426 K
denná
4
maturitná skúška
10
2479 K
denná
4
maturitná skúška
30
2495 K
denná
4
maturitná skúška
17
2682 K
denná
4
maturitná skúška
10
2697 K
denná
4
maturitná skúška
10
8503 K 01
denná
4
maturitná skúška
5
2464 H
denná
3
záverečná skúška
6
2488 H
denná
3
záverečná skúška
16
6475 H
denná
3
záverečná skúška
7
4572 H
denná
2
záverečná skúška
8

Postup pre študijné odbory

  • Podaj prihlášku

    Najneskôr do 20. marca musíš dodať prihlášku na štúdium. Ak sa hlásiš na odbor duálneho vzdelávania, musíš pripojiť k prihláške potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od organizácie, pre ktorú sa budeš pripravovať.

  • Príď na prijímaciu skúšku

    Prijímacia skúška pozostáva z vedomostného testu z vyučovacieho jazyka a z matematiky.

  • Overenie odbornej spôsobilosti

    Organizácia, pre ktorú sa budeš pripravovať v systéme duálneho vzdelávania na základe overenia odbornej spôsobilosti, ti pridelí maximálne 120 bodov.

Image

Máš otázku? Neboj sa spýtať

Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326
024 01 Kysucké Nové Mesto


Koho kontaktovat?

Ing. Pavol Pavlus
+421 917 496 123
pavol.pavlus@sossknm.sk

Ešte nemáš jasno?

Čakajú ťa tie najlepšie roky štúdia. Už vieš, kde je tvoja budúcnosť?
Pozri sa, čo môžeš študovať