Image

Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2 ročný nadstavbový maturitný odbor

Máš už za sebou strojárenský učebný odbor a premýšľaš, čo ďalej? Ak sa ti ešte nechce pracovať
a chceš si zabezpečiť lepšie vzdelanie a tým i lepšie uplatnenie, poď si dorobiť maturitu. Naučíš
sa projektovať a konštruovať a zlepšíš si i všeobecné znalosti v strojárenstve.


Pozri sa na učebný plán

Informácie o prijímačkách

Kód a názov odboru
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Doklady o dosiahnutom vzdelaní
Vysvedčenie o maturitnej skúške

Dĺžka štúdia
2 roky

Počet prijímaných žiakov pre školský rok 2024/2025
20


Prečo si vybrať tento odbor


Širšie možnosti uplatnenia

2 roky štúdia ti môžu vylepšiť tvoju životnú kariéru a získať ti lepšie platené a zaujímavejšie pozície.

Pokračuj na vysokú

Vďaka maturite si otvoríš dvere ku štúdiu na vysokej škole.

Staň sa skutočným odborníkom

S týmto nadstavbovým štúdiom sa staneš špecialistom v odbore, v ktorom si sa vyučil.

Aké budeš mať uplatnenie?


Predovšetkým sa staneš špecialistom v odbore, v ktorom si sa vyučil a otvoríš si cestu na riadiace a špecializované pozície. Navyše si rozšíriš záber na ďalšie činnosti v strojárenstve, ako je technologický či prevádzkový technik. Vďaka maturite môžeš začať pracovať i v štátnej správe alebo pokračovať na vysokú.

Image

Je toto odbor pre teba?

Argumenty sú jasné: skvelá budúcnosť, množstvo možností a práce, ktorá ťa bude baviť každý deň.
Pozri sa, ako na prijímačky