Excelentné krúžky


Nadanie žiakov rozvíjame v krúžkoch.


Ponuka krúžkov pre školský rok 2024/2025


2023 - 2024

Image

Programovanie CNC, 3D meranie a tlač

Bc. Miroslav Balát, Ing. Miroslav Hromada
Image

Obnoviteľné zdroje energie

Mgr. Karol Kubica, Jaroslav Masnica
Image

H2mobilita – vodíkové autíčka

Bc. Bohumil Belák
Image

Šikovný elektroprojektant

Mgr. Peter Čuraj
Image

Programovanie PLC

Mgr. Peter Franek
Image

Cvičná firma: KOVÁČIK s.r.o.

Ing. Alena Cinková
Image

Cvičná firma: BIO MED

Mgr. Dana Nekorancová

Prezentácia krúžkov