Prehlásenie o prístupnosti webu


Stredná odborná škola Strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto sa zaväzuje k sprístupneniu svojich webových stránok v súlade so zákonom NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na povinne zverejňovaný obsah webových stránok školy dostupný na adrese:
www.sossknm.sk podľa iného právneho predpisu v rámci výkonu pôsobnosti v oblasti verejnej správy na úseku školstva, vedy, výskumu, vývoja, inovácií, inej tvorivej činnosti a starostlivosti o deti a mládež alebo podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

STAV SÚLADU

Tieto webové stránky sú v súlade so zákonom NR SR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

INFORMÁCIE PREZENTOVANÉ V INÝCH FORMÁTOCH

Na tomto webe sú niektoré informácie dostupné v inej než textovej či hypertextovej podobe. Odkazy vedúce na tieto súbory sú v texte vyznačené príslušnou ikonou upozorňujúcou na iný obsah cieľového odkazu.

Dokumenty sa môžu vyskytnúť v týchto formátoch:

  • PDF – pre tento formát je voľne ku stiahnutiu Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – spoločnosť Microsoft poskytuje ku svojim produktom radu Office voľne k stiahnutiu prehliadača.
  • RTF – dokáže ho zobraziť a editovať väčšina bežne používaných textových editorov.
  • ZIP – niektoré dokumenty môžu byť z dôvodu veľkosti komprimované. Na internete je veľké množstvo programov, ktoré dokážu tento formát dekomprimovať.
  • Výnimočne sú na týchto stránkach umiestnené aj dokumenty vo formátoch
    DOCX, XLSX, PPTX. Aj v tomto prípade spoločnosť Microsoft poskytuje ku svojim produktom rady Office voľne k stiahnutiu prehliadača. V prípade, že Váš operačný systém nepodporuje inštaláciu týchto prehliadačov, kontaktujte emailom alebo telefonicky autora dokumentu (Jeho meno je uvedené pri každom dokumente) a dohodnite s ním zaslanie súboru v inom formáte, prípadne od neho zadarmo vyžiadajte ďalšie informácie.
KONTAKT NA SPRÁVCU WEBU

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch, na ktoré narazíte pri používaní tohto webu môžete poslať na adresu technického správcu servera – riaditel@sossknm.sk.