Pedagogické kluby


Pedagogický klub č. 1
Čitateľská gramotnosť a kritické myslenie

Koordinátor pedagogického klubu

Mgr. Edita Kormanová

Členovia klubu

 • Mgr. Karol Kubica
 • Mgr. Štefan Mitka
 • PhDr. Janka Poláčková Moravcová

Písomný výstup pedagogického klubu

Image

Pedagogický klub č. 2
Priemysel 4.0 a práca 4.0

Koordinátor pedagogického klubu

Mgr. Zdenka Ballayová

Členovia klubu

 • Ing. Alena Kučeríková
 • Mgr. Anton Vlček
 • Mgr. Peter Franek
 • Ing. Michal Šerík
 • Mgr. Peter Čuraj

Písomný výstup pedagogického klubu

ImageImage

Pedagogický klub č. 3
Podnikavý človek - aktívny občan

Koordinátor pedagogického klubu

Ing. Miroslava Kekelyová

Členovia klubu

 • Ing. Alena Cinková
 • Mgr. Tatiana Buková
 • Mgr. Marta Mušková
 • Mgr. Marek Žifčák

Písomný výstup pedagogického klubu

ImageImage

Pedagogický klub č. 4
Finančná gramotnosť v bežnom živote

Koordinátor pedagogického klubu

Mgr. Ľubica Vitková

Členovia klubu

 • Ing. Synáková Erika
 • Mgr. Suranová  Tatiana
 • Bc. Luarenčík Jozef

Písomný výstup pedagogického klubu

ImageImage

Pedagogický klub č. 5
Rozvoj funkčnej gramotnosti s dôrazom na prírodovednú gramotnosť, prierezové témy

Koordinátor pedagogického klubu

Mgr. Katarína Solomonová

Členovia klubu

 • Mgr. Ingrid  Backová
 • Bc. Bohumil Belák
 • Bc. Miroslav Hromada

Písomný výstup pedagogického klubu

ImageImage