Úspešná účasť žiakov na súťažiach


Systematicky rozvíjame kľúčové kompetencie nadaných žiakov a dosahujeme excelenté výsledky na národnej ale i svetovej úrovni.


Siemens Young Generation Award (SYGA)

Image