Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
INDUSTRY 4.0


Akreditované kurzy MŠVVaŠ SR

Nastavovač CNC strojov (Obsluha konvenčných kovoobrábacích strojov (sústruhy, frézky, brúsky) ) - 314 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/1

Nastavovač CNC strojov (Programovanie a obsluha CNC sústruhov) - 126 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/1

Nastavovač CNC strojov (Programovanie a obsluha CNC frézovačiek) - 126 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/1

 

Strojný zámočník (Strojné obrábanie kovov) - 155 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/2

Strojný zámočník (Základné montážne práce ) - 150 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/2

Strojný zámočník (Ručné spracovanie kovov) - 210 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/2

 

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe (Posudzovanie, meranie a kontrola povrchových úprav a náterov strojárskych výrobkov)- 50 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/4

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe (Kontrola výrobkov v strojárstve ) - 350 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/4

Kvalitár, kontrolór v strojárskej výrobe (Posudzovanie, meranie a kontrola zvarov strojárskych výrobkov) - 50 hodín

akreditácia 29.04.2016 - Číslo POA: 3478/2016/73/4

Zváračská škola

V Strednej odbornej škole strojníckej  sa nachádza Zváračská škola, ktorej zriaďovateľom je VÚZ Bratislava a má pridelené číslo 211. V Zváračskej škole ponúkajú získanie základných zváračských oprávnení kurzy:

Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom - obalenou elektródou  Z-E1 - metóda 111
125 hodín praxe 40 hodín teórie
Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére COtaviacou sa elektródou Z-M1 - metóda 135
125 hodín praxe 40 hodín teórie
Základný kurz zvárania plameňom a rezanie kyslíkom Z-G1 - metóda 311
125 hodín praxe 40 hodín teórie

Zváračská škola poskytuje aj periodické preskúšanie z bezpečnosti STN 050610, 050630, 050600.

Bližšie informácie: Bc. Laurenčik  +421 902 268 713
alebo   laurencik.jozef@gmail.com