• Kvalita vzdelávania

   • Na našej škole bolo zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre Industry 4.0.
   • Spolupráca so zamestnávateľmi

   • Spolupráca SOŠ strojníckej a zamestnávateľských spoločnosti bola povýšená na najvyššiu úroveň.
 •  

  PRIHLÁŠKY DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Novinky

   • Overovanie odbornej spôsobilosti
   • 15. 4. 2021
   • V súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z., § 15 ods.4 v znení neskorších predpisov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že dňa:

    14. júna 2021 o 8:00 hod. sa bude konať overovanie odbornej spôsobilosti

    na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických § 21 – Elektrotechnik, pre študijné odbory končiacich ročníkov 2020/ 2021

   • Overovanie odbornej spôsobilosti: Čítať viac
   • 28. 3. 2021 Deň učiteľov
   • 28. 3. 2021
   • Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

   • 28. 3. 2021 Deň učiteľov: Čítať viac
   • Školská dochádzka - prezenčné vzdelávanie
   • 8. 3. 2021
   • V prípade, ak plnoletý žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania:

    1. Škola eviduje jeho neprítomnosť v škole ako ospravedlnenú absenciu,

    2. Plnoletý žiak je povinný zabezpečiť do 5 dní kontakt so školou, t.j. so svojím triednym učiteľom ktorému oznámi, že neabsolvoval testovanie. Vzdelávanie žiaka, ktorý neabsolvoval testovanie, bude prebiehať ako je obvyklé pri chorobe (plnoletý žiak pravidelne vyhľadáva informácie o preberanom učive a zadaných úlohách na edupage alebo v systéme, ktorý škola využíva a tiež kontaktuje svojich spolužiakov a samostatne sa vzdeláva v domácom prostredí na základe informácií a podkladov k výchovno-vzdelávaciemu procesu od spolužiakov alebo z edupage). Škola poskytne plnoletým žiakom, ktorí neabsolvovali testovanie, dištančné vzdelávanie iba v prípade, keď má na to kapacity popri prezenčnom vyučovaní.

   • Školská dochádzka - prezenčné vzdelávanie: Čítať viac

 • SOŠs spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania

   

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola strojnícka
    • sossknm@za.psg.sk
    • + 421 41 421 22 13
    • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
    • 17053722
    • 2020558155
    • ztv.pavlus@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 15679696