• Najnovšie

    Novinky

      • EXPO KARIÉRA ČADCA 2019
      • 21. 2. 2019
      • ZENIT v strojárstve - kategória C - celoštátne kolo
      • 21. 2. 2019
      • Žiak Matej Beleš sa zúčastnil celoštátneho kola 20. ročníka súťaže Zenit v strojárstve v kategórií C. Kategória C bola zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

        Obsadil veľmi pekné druhé miesto.

        Na príprave žiaka sa podieľali Ing. Milan Milučký a Bc. Richard Behúň. Vďaka patrí aj pánovi Pavlusovi, pani Ballayovej a firme Schaeffler Kysuce, spol.s.r.o. za vytvorenie vhodných podmienok na prípravu žiaka na súťaž.

      • DNI PROFESIE
      • 7. 2. 2019
      • 6. 2. 2019 sa v Bytči konalo zaujímavé podujatie - DNI PROFESIE. Za účasti zamestnávateľov a stredných škôl prebiehala prezentácia vzdelávania v regiónoch Horného a Dolného Považia, Kysúc a Turca.

        Boli sme pri tom a náš simulátor zvárania prilákal veľký počet návštevníkov aj prezentujúcich.

      • Stretnutie v školiacom stredisku
      • 6. 2. 2019
      • V školiacom stredisku KMS 6.2.2019 privítali výchovných poradcov, aby ich oboznámili so systémom duálneho vzdelávania pre školský rok 2019/2020.Boli sme pri tom.

      • KamPoStrednej 2019
      • 30. 1. 2019

  • SOŠs spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania
  •  

      • Kontakty

        • Stredná odborná škola strojnícka
        • sossknm@za.psg.sk
        • + 421 41 421 22 13
        • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
        • 17053722
        • 2020558155
        • ztv.pavlus@gmail.com
    • Fotogaléria

      • EXPO KARIÉRA ČADCA 2019
      • Stretnutie v školiacom stredisku
      • Trojkráľová turistika
      • Konferencia žiackych školských rád stredných škôl
      • Vianočné trhy
      • Vianočná zbierka UNICEF
      • Olympiáda ľudských práv, školské kolo
      • Mikuláš na škole
      • II.J stužková slávnosť
    • Počítadlo návštev

      Počet návštev: 9801149