Biblická olympiáda

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

  V piatok 22. 03. 2024 sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 22. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických …

Celoštátna súťaž ZENIT

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

  Fantastický úspech a originálny zážitok si priniesol Matej Mrmus z 24. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste v kategórii „S“ – strojové obrábanie kovov, čo mu zabezpečilo, že patrí medzi …

Stredoškolská odborná činnosť

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

  Dňa 01. 03. 2024  sme sa stretli na školskej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, aby sme si vypočuli ústnu obhajobu autorov 5 súťažných prác pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorú tvorili Ing. Michal Šerík (predseda), Mgr. …