2 % z dane


Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane.

O čo ide a ako môžete pomôcť

Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!

Na čo použijeme váš finančný príspevok

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
- skvalitnenie vybavenia školy


Ako postupovať v prípade, že...


ste zamestnanec

Podávate si daňové priznanie sami? Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Naša škola – Kysuca
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42214777
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.

si podávate daňové priznanie sami

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Naša škola – Kysuca
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42214777
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2022) na daňový úrad podľa vášho bydliska.

ste právnická osoba

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si vaše 1 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8€).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov:
  Naša škola – Kysuca
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:
  Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):
  42214777
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.