Spoločné stretnutie s priateľmi z Dánska

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 08. 03. 2023 sa uskutočnil Deň rozvoja kompetencií pod vedením AARHUS University z Dánska. Toto podujatie sa konalo pre pedagogických pracovníkov, aby sa oboznámili s novým projektom Centre of Excellence for Industry 4.0, ktorý …

Hviezdoslavov Kubín

Pavol Pavlus Novinky

P. O. Hviezdoslav bol najväčší slovenský básnik a spisovateľ. Na jeho počesť sa každoročne uskutočňuje súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov Kubín.  Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a …

Valentínska kvapka krvi

Pavol Pavlus Novinky

24. februára 2023 v učebni č.125 sa stali niektorí naši žiaci a zamestnanci školy  malými-veľkými hrdinami a ukázali svoje veľké srdce darovaním krvi počas akcie VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI, ktorú každoročne realizujeme v spolupráci s Národnou …

Stredoškolská odborná činnosť

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

ŠKOLSKÉ KOLO 17. februára sa na našej škole opäť začala súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci pracovali tímovo alebo individuálne, pod dohľadom svojich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci zapojením sa do súťaže riešili aktuálne …

Lyžiarsky kurz a turistický kurz

Pavol Pavlus Novinky

V termíne od 20-24.2.2023 sa Naša škola zúčastnila na  Lyžiarskom výcviku v Oravskej Polhore – chata Slaná voda . Žiaci bolí rozdelení do dvoch skupín: lyžiarov ktorí sa presúvali na svah a na turistov ktorí …

Valentínsky semafór lásky

Pavol Pavlus Novinky

14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Nie je však len sviatkom zamilovaných, ale aj sviatkom priateľstva. Aj v tomto školskom …

Budúcnosť vzdelávania patrí inováciam.

Pavol Pavlus Novinky

Dňa 08. 02. 2023 sa študenti 2.ročníka z odboru autotronik  zúčastnili inovatívneho stretnutia na SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Predstavili sa technické školy s vlastnou inovatívnou aktivitou. Všetci mali 10 minút na prezentáciu …

Deň profesie

Pavol Pavlus Novinky

Deň profesií 7. februára 2023 otvorili žiaci zo ZŠ na Ulici mieru z Bytče spolu s primátorom mesta Bytča, ktorý bol patrónom a organizátorom v spolupráci s CPPPaP. Prijali sme pozvanie a využili možnosť odprezentovať študijné a učebné odbory, ktoré sa na …

SEDLČANSKÝ POHÁR

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

V dňoch 20. – 22. januára 2023 som sa spolu s tímom Kysuckí Strojníci v zložení: Andrej Podolák, Dávid Červeník, Natália Beláková , Jakub Vrábel, Timotej Kucák a Juraj Kocourek  zúčastnil pretekov  o Sedlčanský pohár, ktoré sú 4. časťou seriálu Hydrogen …

Kariérové sprevádzanie žiakov zamestnávateľom KIA Slovakia

Pavol Pavlus Novinky

Prvý januárový týždeň šk. roka 2022/2023 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru autotronik  zúčastnili spoločného stretnutia s trénermi v spoločnosti Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom. Stretnutie sa uskutočnilo po prvýkrát  a zúčastnilo sa ho 15 dualistov. Prehliadka …