• Štgruktúra odborov pre prijímanie žiakov pre školský rok 2020/2021

  • Kód odboruNázov odboruDĺžka štúdiaPočet žiakov
   2411 Kmechanik nastavovač424
   2413 Kmechanik strojov a zariadení410
   2426 Kprogramátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení414
   2479 Kmechanik - mechatronik430
   2682 Kmechanik počítačových sieti410
   2697 Kmechanik elektrotechnik410
   8503 K 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce45
   2464 Hstrojný mechanik38
   2488 Hmechanik špecialista automobilovej výroby318
   4524 H agromechanizátor, opravár37
   6475 Htechnicko - administratívny pracovník38
   4572 Hpoľnohospodárska výroba217
  • Bližšie informácie môžete získať: Ing. Pavol Pavlus (tel: +421 917 496 123) 


  • Motivačné štipendium


   strojný mechanik, obrábač kovov, technicko-administratívny pracovník,  umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce

   (platné v školskom roku 2019/2020)


    
   • 62,38 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,
   • 43,19 -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,
   • 23,99 - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • VALENTÍNSKY SEMAFÓR LÁSKY 2020
  • Workshop - II. dôchodkový pilier
  • EXPO KARIÉRA 2020
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy
  • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 5.2.2020
  • Inovačný deň
  • Marián Poláček - II.D - ME vo vzpierani - reprezentácia SR
  • Stretnutie výchovných poradcov Žilinského okresu
  • Víťazstvo v okresnom kole - stolný tenis
 • Počítadlo návštev