SÚŤAŽ MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

KIA Slovakia Vzdelávacie stredisko Gbeľany bolo 18.-19. októbra 2022 miestom stretnutia mladých stredoškolákov, ktorí si svoje odborné vedomosti a zručnosti preukázali v náročnej profesii elektronik na „SÚŤAŽI MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia.“

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom bola Slovenská spoločnosť elektronikov.

Našu školu reprezentovali žiaci II. A triedy z odboru mechanik elektrotechnik  František Paulus a Samuel Šalata, pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Čuraja a učiteľa Ing. Šeríka.

 Žiaci si zo súťaže odniesli množstvo odborných skúseností a zážitkov.

Ďakujeme.