Ukážky umeleckého kováčstva vo Vrútkach

Pavol Pavlus Novinky

Výstava prác žiakov  študijného odboru Umelecko-remeselné spracúvanie kovov so zameraním na kováčske a zámočnícke práce  predstavuje prierez žiackou tvorbou a ich remeselným vývojom. Návštevník má možnosť vidieť viac ako 50 diel a dielok  od cvičných výrobkov prváčikov až po jedinečné maturitné práce.

 Výstavu sme  zorganizovali vo Vrútkach, aby sme  priblížili výuku  tohto jedinečného odboru širokej verejnosti a, hlavne,  predstavili ho budúcim kováčkam a kováčom z radov žiakov základných škôl.