Úradná tabuľa - verejné obstarávanie

Základné informácie

Názov školy
Stredná odborná škola strojnícka

Sídlo školy 
Športová 1326,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Kontaktné údaje
Telefón: + 421 41 421 22 13
e-mail: riadite@sossknm.sk

IČO:
17053722

DIČ
2020558155

Číslo účtu
SK91 8180 0000 0070 0048 0392

Právna forma školy
Príspevková organizácia

Riaditeľ školy
Mgr. Ing. Ondrej Holienčík

Zriaďovateľ školy
Žilinský samosprávny kraj

Profil verejného obstarávateľa
Profil nájdete TU

Dokumenty na stiahnutie

Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10 odst. 10 a 11zvy

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Výzvy

Pracovné ponuky

Zámery na nájom majetku SOŠ