Záverečné skúšky


Ak študuješ učebný odbor, budeš na konci štúdia skladať záverečné skúšky.

Termíny záverečných skúšok

číslo učebného odboru

názov učebného odboru

písomná časť

praktická časť

ústna časť

2464 H

strojný mechanik

jún 2022

jún 2022

jún 2022

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

jún 2022

jún 2022

jún 2022

2524 H

agromechanizátor, opravár

jún 2022

jún 2022

jún 2022

4572 F

poľnohospodárska  výroba

jún 2022

jún 2022

jún 2022

6475 H

technicko-administratívny pracovník

jún 2022

jún 2022

jún 2022

 

Žiaci učebného odboru mechanik špecialista automobilovej výroby v systéme duálneho vzdelávania budú vykonávať praktickú časť záverečných skúšok v spoločnosti KIA Slovakia.

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa