Záverečné skúšky


Ak študuješ učebný odbor, budeš na konci štúdia skladať záverečné skúšky.

Termíny záverečných skúšok

číslo učebného odboru

názov učebného odboru

praktická časť

teoretická časť

2464 H

strojný mechanik

15.-16. jún 2023

19. jún 2023

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

15.-16. jún 2023

19. jún 2023

4572 F

poľnohospodárska  výroba

15.-16. jún 2023

19. jún 2023

6475 H

technicko-administratívny pracovník

15.-16. jún 2023

19. jún 2023

Žiaci učebného odboru mechanik špecialista automobilovej výroby v systéme duálneho vzdelávania budú vykonávať praktickú časť záverečných skúšok v spoločnosti KIA Slovakia.

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa