Beseda s profesorom Radovanom Nosekom

Katarína Rudincová Novinky

Vybrať si správne zameranie a oblasť ďalšieho štúdia v rámci kariérového poradenstva prišiel pomôcť našim študentom

profesor Radovan Nosek

 

z katedry energetickej techniky UNIZA – kto iný, ak nie náš absolvent.

 

Pán prof. Nosek nám 22. 04. 2024 porozprával  svoj osobný príbeh – cestu, ktorá ho priviedla až k profesúre, tiež si zaspomínal na našu strednú školu, na ktorej študoval.

 

Žiakom predstavil možnosti štúdia na žilinskej univerzite-katedre energetickej techniky.

PhDr. Janka Poláčková Moravcová