Študijná cesta KIA TOUR 3

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Projekty

 

Naša cesta sa začala v nedeľu 21. 04. 2024 o 6.00 h na železničnej stanici v KNM so zložením 6 žiakov II. a III. ročníka našej školy so zameraním na auto odbory. Dozor vykonával zástupca pre teoretické vyučovanie Ing. Pavol Pavlus a učiteľka odborných predmetov Ing. Jozefína Lahutová.

Cesta bola realizovaná školským osemmiestnym automobilom Ford-transit s nasledovným programom:

  1. Deň: Presun KNM- Ingolstatdt + ubytovanie
  2. Deň: Audi múzeum a prehliadka montáže audi + presun do Mníchova
  3. Deň: BMW múzeum v Mníchove + presun do Stuttgatu
  4. Deň: Mercedes Benz múzeum Stuttgadt + Porsche múzeum Stuttgart + presun do Sinsheimu
  1. Deň: Technické múzeum Sinsheim + presun do Franfurktu nad Mohánom
  2. Deň: Hrad Konigsburg… Návšteva tréningového centra, autorizovaného predajcu a centrály KIA + presun do Mladej Boleslavy
  3. Deň: Škoda múzeum Mladá Boleslav s komentovanou prehliadkou a návštevou depozitára múzea + návrat domov na Slovensko.

Počas našej študijnej cesty sme videli množstvo originálov, modelov, nákresov rôznych technických zariadení, ktoré boli predchodcami dnešných automobilov, lietadiel, pracovných strojov, lokomotív, motoriek aj vojenskej techniky. V podstate každý deň sme navštívili múzeum najznámejších automobiliek. Firemné múzea sú dôležitou súčasťou všetkých automobiliek, ktoré majú históriu. Videli sme tu takmer kompletnú súčasnú produkciu a všetko dôležité z histórie. Zaujímavým spestrením bolo 3D IMAX kino s plátnom nevídaných rozmerov – 22 x 27 metrov. Naviac vďaka špeciálnej technike pôsobila projekcia tak skutočne, že sme mail pocit, ako keby sme boli uprostred diania. Videli sme od spaľovacích motorov cez elektromobily po hybridné autá.

V KIA centrále sme si jeden model EV6 mohli kompletne prezrieť posedieť si v ňom aj vyskúšať . V tréningovom centre sme uvideli diagnostiku elektromobilu aj s praktickou ukážkou výmeny baterky automobilu.

Zaujímavá bola aj návšteva Škoda múzea, kde sme spoznali históriu značky, kedy v roku 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladej Boleslavy spoločný podnik. Škoda tak patrí k jedným z najstarších automobilových značiek na svete.

Zájazd naplnil naše očakávania a v mnohom ich aj prekročil. Prebehol bez problémov a tak sme si ho užili. Spokojní sme boli s ubytovaním aj s programom. Počas pobytu sme si mohli dotvoriť pohľad na krajinu, na život ľudí v nej. Takéto aktivity spestrili všedný život našich študentov a zároveň sú aj významným nástrojom vo vzdelávaní žiakov. Zároveň majú pozitívny vplyv na klímu v škole, vytváranie medziľudských vzťahov a zvyšujú atraktívnosť našej školy.

Vrátili sme sa dňa 27. 04. 2024 plní zážitkov, nových vedomostí a skúseností, ktoré sme nadobudli vďaka tejto študijnej ceste.

 

 

Ing. Jozefína Lahutová