Študijná cesta Schaeffler Tour 3

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Projekty

 

Už po tretíkrát sme sa vybrali na študijnú cestu so spoločnosťou Schaeffler Kysuce, s. r. o., ktorá bola plná prekvapení a zážitkov.

Tentokrát sme v dňoch od 07. 04. do 12. 04. 2024 navštívili  české mestá Svitavy a Litomyšl, kde okrem iného sme si vychutnávali krásne prostredie a kultúrne pamiatky.

Na úvod nás srdečne privítali a predstavili nám harmonogram prác na celý týždeň. Žiaci sa tak oboznámili s prácou na konkrétnych strojoch, s novou technoĺógiou. Úspešne vykonali všetky zadané úlohy a boli spokojní, že sa zas niečo viac naučili.

Ďakujeme spoločnosti  Schaeffler Kysuce za možnosť absolvovať  túto študijnú cestu, kde žiaci našej školy získali ďalšie vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať pre ďalšie štúdium.  

PaedDr. Marko Vojsovič a Mgr. Pavol Kopták