Štipendijný program


Stredoškolské štipendium - SOCIÁLNE

Štipendium ti pomôže zvládnuť štúdium na našej škole.

Aká je výška štipendia?

Výška sa podľa zákona odvíja od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

a) 61,39 € - pri priemernom prospechu do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

b) 42,97 € -pri priemernom prospechu horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Podľa čoho sa štipendium riadi

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

Motivačné štipendium

Štipendium ti pomôže zvládnuť štúdium na našej škole.

Aká je výška štipendia?

Máš dobrý prospech? Pokiaľ študuješ niektorý z podporovaných odborov, možno dosiahneš na motivačné štipendium. Jeho výška sa podľa zákona odvíja od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

a) 79,80 € - pri priemernom prospechu do 1,8 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima,

b) 55,25 € - pri priemernom prospechu horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima,

c) 30,70 € - pri priemernom prospechu horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Podľa čoho sa štipendium riadi

Poskytovanie motivačného štipendia sa realizuje podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 27 ods. 3 až 5.

Podnikové štipendium

Štipendium je tu pre žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Pomôže ti zvládať štúdium na našej škole.

Aká je výška štipendia?

Výška závisí od podmienok uvedených v učebnej zmluve.

Podľa čoho sa štipendium riadi

Podnikové štipendium sa riadi internými štipendijnými pravidlami nastavenými v spolupráci s podnikovými partnermi.