Image

Autotronik

4 ročný maturitný odbor


Máš rád autá a chceš sa o nich dozvedieť viac, ako len to, ako funguje motor a brzdy? S týmto odborom naberieš schopnosti nielen v rámci mechanických opráv automobilov, ale chyby budeš zvládať aj sám diagnostikovať, a šikovne opraviť poruchy, ktoré sú pre mnohých bežných elektrikárov veľkou výzvou. Naučíš sa taktiež niečo o údržbe motorových vozidiel, výrobe automobilov, detailne spoznáš procesy dejúce sa v útrobách áut. Ak chceš o autách vedieť všetko od mechaniky až po elektroniku, byť odborníkom v oblasti diagnostiky áut a špecialistom, ktorý vie priviesť k životu tie nefungujúce, tento odbor je práve pre teba!
Pozri sa na učebný plán

Informácie o prijímačkách

Kód a názov odboru
2495 K autotronik

Poskytnutý stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

Doklady o dosiahnutom vzdelaní
Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

Dĺžka štúdia
4 roky

Počet prijímaných žiakov pre školský rok 2024/2025
20


Prečo si vybrať tento odbor


Duálne vzdelávanie

Odbor môžeš študovať v režime duálneho vzdelávania a získať tak veľkú výhodu na trhu práce hneď na začiatku.

Maturita aj výučný list

V tomto odbore môžeš získať maturitu aj výučný list. Vždy tak budeš mať istotu, že ľahko získaš prácu.

Istota dobrého uplatnenia

Odborníkov v odbore je zúfale málo a preto sa o teba budú firmy biť. S týmto odborom máš budúcnosť istú.

Široké spektrum zručností

Budeš poznať autá z mechanickej aj elektronickej stránky, a budeš vedieť správne diagnostikovať, kde treba začať riešiť problém.

Možnosť začať podnikať

Neláka ťa byť zamestnancom vo firme? S týmto odborom môžeš rozbehnúť svoje vlastné podnikanie.

Máme silných partnerov

Školu podporujú tí najsilnejší z celého odvetvia - od automobiliek po strojárenské firmy. Vďaka tomu môžeme pripravovať žiakov na budúcnosť.

Aké budeš mať uplatnenie?


Budeš mať znalosti o výrobe, oživovaní a diagnostike motorových vozidiel s klasickým, aj alternatívnym pohonom ako sú elektromobily a hybridy, ktorých v tejto modernej dobe pribúda stále viac. Budeš mať prehľad v oblasti strojárenského aj elektrotechnického vzdelania.

S touto robotou sa nikdy nebudeš nudiť. Nie je monotónna - v elektronike budeš stále diagnostikovať iné problémy, a je kreatívna - budeš hľadať správne riešenia. Pri diagnostike budeš mať možnosť pracovať s novými autami ešte pred tým ako vyrazia na ich prvú cestu. Môžeš taktiež pracovať v tíme ľudí, ktorí vyrábajú autá na špeciálne zákazky. S týmto odborom môžeš pracovať aj vo veľkých automobilkách, ale prácu si nájdeš aj v malých servisoch, alebo môžeš začať podnikať samostatne. Ak by si chcel ďalej študovať, dvere na vysoké školy máš otvorené.

Image

Je toto odbor pre teba?

Argumenty sú jasné: skvelá budúcnosť, množstvo možností a práce, ktorá ťa bude baviť každý deň.
Pozri sa, ako na prijímačky