ENVIROPROJEKT 2021 – Včelársky kútik

Pavol Pavlus Projekty

Cieľom výzvy: je podporiť realizáciu rozvojového projektu zameraného na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania na našej Strednej odbornej škole strojníckej. Prioritnú tému rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2021 sme si zvolili tému 3: Zdravé životné prostredie v …

Spolu úspešnejší 2

Katarína Rudincová Projekty

Cieľ: zabezpečiť vedomosti, zručnosti a kompetencie cez dostupné doučovanie  popoludní a zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov   Realizácia: január – jún 2022   Obsah a štruktúra: Doučovanie sa realizuje u žiakov s nedostatočným prístupom k dištančnému vzdelávaniu počas …

Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto

Pavol Pavlus Projekty

Názov projektu: Zvýšenie atraktivity a kvality SOŠ Kysucké Nové Mesto Name of the project: Increase of attractivity and quality of VET school in Kysucké Nové Mesto   Úspešní absolventi – Video Success story Propagačné videá Galéria

Spolu úspešnejší (2021)

Pavol Pavlus Projekty

Cieľ: zabezpečiť vedomosti,zručnosti a kompetencie cez dostupné doučovanie  popoludní a zvýšiť kvalifikačné predpoklady žiakov   Realizácia: október-december 2021   Obsah a štruktúra: Doučovanie sa realizuje  žiakov s nedostatočným prístupom k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia pandémie, u tých …

Pokročilé modelovanie pomocou CREO (15. – 17. 10. 2018)

Pavol Pavlus Projekty

Realizované aktivity Aktivita 1 : Školenie „Advanced Modeling using Creo Parametric 3.0“ Termín školenia : 15. – 17. 10. 2018 Miesto školenia : IPM Solutions Žilina Aktivita 2 : Vytvorenie 3D modelov súčiastok a použitie vo vyučovacom procese Vytvorenie …

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti (2018)

Pavol Pavlus Projekty

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo finančnej gramotnosti Vyhodnotenie cieľov projektu rozšírenie teoretického  a praktického vzdelania v oblasti finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancovDvanásť pedagogických zamestnancov si zvýšili svoje teoretické vzdelanie v oblasti finančnej gramotnosti účasťou na teoretických školeniach na témy: Finančná zodpovednosť …