Partnerstvá školy


slovenské / medzinárodné


Mapa partnerstiev

 • Spracovali sme mapu hlavných partnerov, v ktorej sú uvedení koordinátori.
 • S partnermi spoločne realizujeme veľké množstvo spoločných aktivít.
Image
Image

Zamestnávatelia v systéme duálneho vzdelávania

Image

Zamestnávatelia mimo systému duálneho vzdelávania

Image

Stavovské a profesijné organizácie

 • APZD Asociácia priemyselných zväzov a dopravy .o.
 • RÚZ Republiková únia zamestnávateľov
 • SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • SPPK Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
 • SŽK Slovenská živnostenská komora
Image

Kľúčové školy 

Image

Ostatní partneri

 • ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Centrum poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto
 • Školský parlament SOŠs
 • Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto