Syga 2023

Pavol Pavlus Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

Spoločnosť Siemens sa prostredníctvom Siemens modulov snaží podporovať študentov, aby uplatnili svoje teoretické vedomosti v praxi a využívali reálnu techniku nasadzovanú v praxi.  Súťaž organizuje divízia Digital industries v spolupráci s kooperujúcimi spoločnosťami. V  ročníku 2023 sa do súťaže prihlásilo …

Biblická olympiáda

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

V stredu, 29.3. 2023, sa v priestoroch cirkevného CVČ sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste konal 21. ročník Biblickej olympiády, ktorej cieľom je  výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Predmetom súťaže …

Stredoškolská odborná činnosť

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

ŠKOLSKÉ KOLO 17. februára sa na našej škole opäť začala súťaž v stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci pracovali tímovo alebo individuálne, pod dohľadom svojich učiteľov a majstrov odbornej výchovy. Žiaci zapojením sa do súťaže riešili aktuálne …

SEDLČANSKÝ POHÁR

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

V dňoch 20. – 22. januára 2023 som sa spolu s tímom Kysuckí Strojníci v zložení: Andrej Podolák, Dávid Červeník, Natália Beláková , Jakub Vrábel, Timotej Kucák a Juraj Kocourek  zúčastnil pretekov  o Sedlčanský pohár, ktoré sú 4. časťou seriálu Hydrogen …

NESKLAMALI A DOKÁZALI SVOJU KVALITU

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

 V dňoch od 9. – 10.12.2022 sme sa spolu s tímom Kysuckí Strojníci v zložení Andrej Podolák, Dávid Červeník, Miloš Rakovan , Natália Beláková, Jakub Vrábel , Timotej Kucák a Juraj Kocourek zúčastnili pretekov ISŠA Hydrogen …

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

Dňa 25.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov študijných odborov, ktorí si porovnali svoje vedomosti z  anglického jazyka v písomnej a ústnej časti. Prvé miesta obsadili žiaci: miesto: Filip Bolda (2.D) …

Súťaž odborných vedomostí a zručností

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

Šestnásty ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v oblasti strojárstvo sa konal 29. novembra v priestoroch školy a dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Martine pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.  Cieľom súťaže bolo …

DopravRace 11/22

Pavol Pavlus Novinky, Úspechy žiakov

4. a 5.11. 2022 som spolu s tímom Kysuckí Strojníci v zložení: Andrej Podolák, Dávid Červeník, Miloš Rakovan a novým tímom KIA Team Kysuce v zložení: Jakub Vrábeľ, Timotej Benjamin Kucák a Juraj Kocourek absolvoval …

Beh 17.novembra 2022

Pavol Pavlus Úspechy žiakov

56. ROČNÍK BEHU 17. NOVEMBRA, ktorý je súčasťou univerzitných športových dní 2022, bol pre našu školu veľmi úspešný. V súťaži jednotlivcov priniesol skvelé výsledky. V kategórii chlapci 14-16- roční obsadili Bohdan Jonek 1. miesto a …