Staré známe – „UČENIE HROU“

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

 

Spoločnosť KIA SLOVAKIA, s. r. o. pripravila pre svojich študentov zábavný deň formou zaujímavých aktivít. Jednalo sa o „rozvojový program“ pre študentov odboru autotronik a mechanik špecialista automobilovej výroby. Autotronici z 3.C triedy sa zúčastnili v počte 8 žiakov, MŠAV – 4 žiaci.

Inštruktori si pripravili pre žiakov úlohy, na ktorých žiaci pracovali vo svojom tíme.

Program bol zameraný na všímanie si detailov logického myslenia, testovania jemnej motoriky a samozrejme prácu v tíme. Žiaci boli zaradení po štyroch v troch skupinách a pracovali na zaujímavých aktivitách, ktoré museli plniť na čas: Skrutkovanie naslepo, Uhádni predmet, Kopírka, Vedomostný test zo všeobecného prehľadu,  Čo majú spoločne, Čo to ukazuješ, Gulička, Bowling.

Po ukončení všetkých aktivít bolo vyhodnotenie, žiaci dostali vecné odmeny.

Aj takouto formou sa dá spríjemniť deň na odbornom výcviku žiakov duálneho systému, ktorí sa pripravujú vo svojom odbore pre spoločnosť KIA SLOVAKIA.

Ďakujeme všetkým inštruktorom a p. Ing. Marcelke Bublíkovej za príjemne prežitý zábavný deň.

PhDr. Janka Poláčková Moravcová
koordinátorka SDV