Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

 

V dňoch 28. až  30. novembra 2023 som sa spolu s troma žiačkami z III.E odbor TAP a jedným žiakom IV.C na základe pozvánky zo ŠIOVu zúčastnila medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal v budove Twin City A v priestoroch SBA – Slovak Business Agency, Karadžičova 2, Bratislava. 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Slovensko 2023 pripravilo Slovenské centrum cvičných firiem, špecializované pracovisko Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý bol zameraný na tému „Inovatívne a zodpovedné podnikanie“ .

28. 11. 2023 sme stavali stánok CF BIO MED a pripravovali sme sa na obchodovanie fiktívnych cvičných firiem – CF.

29. 11. 2023 žiaci už „na ostro“ súťažili v daných kategóriách a samozrejme celý deň obchodovali – navzájom medzi firmami uzatvárali a prijímali fiktívne objednávky.

Súťažné kategórie:

1. Stánok CF, logo, vizitka, katalóg

2. Elektronická prezentácia

3. Súťaž 90 sekúnd vo výťahu v anglickom jazyku

4. Udržateľná firma

5. Zodpovedná firma

6. Líder v starostlivosti o zamestnancov

7. Pošlime klastre do škôl

30. 11. 2023 cvičné firmy pokračovali v obchodovaní a na záver dňa bolo vyhodnotenie  súťaženia CF.

 

Medzinárodného veľtrhu CF sa zúčastnilo 39 CF zo Slovenska, Rakúska, Bulharska, Rumunska a Česka.

Po ukončení veľtrhu – už v škole na hodinách CFA si CF vloží na svoj účet sumárny súčet platieb od všetkých fyzických  a právnických osôb prostredníctvom internetbankingu SCCF a bude sa pokračovať v obchodovaní on-line.

Veľtrh sa konal v stiesnených podmienkach aj napriek tomu mal dobrú úroveň.

Zo 7 súťažných kategórií sme obsadili 5. miesto v kategórii Stánok. 

V porovnaní s Obchodnými akadémiami sa nám „bojuje horšie“ – žiakom chýba smelé vystupovanie. Veľmi dobrým ťahom bolo začlenenie do našej CF Adriána Štafena  zo IV.C triedy, keďže to bol medzinárodný veľtrh tento žiak obchodoval v anglickom jazyku.

Nanovo začlenené súťaže ako Udržateľná firma, Zodpovedná firma, Líder v starostlivosti o zamestnancov a Pošlime klastre do školy sa budeme musieť viac pripraviť na budúci  MVCF.

Ing. Alena Cinková