Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Katarína Rudincová Novinky

 

V rámci jedného z aktuálnych projektov bežiacich na škole s názvom

,,Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“

sprostredkovala koordinátorka projektu Mgr. Edita Kormanová pre našich žiakov zatiaľ prednášky zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, z poradne pre mladých s názvom IPčko, z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci či z Abstinentského klubu Kysuca.

Prednášky žiakov zaujali a obohatili či už po odbornej alebo ľudskej stránke…