Valentínska kvapka krvi 2024

Katarína Rudincová Novinky

 

Aj v tomto školskom roku 2023/24 sme sa zapojili do 29. ročníka kampane Slovenského Červeného kríža

Valentínska kvapka krvi. 

Tohtoročný slogan znel:

„Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí“.

 

Hoci v sebe niesol odkaz na Rh faktor krvných skupín, chceli sme ním predovšetkým prispieť k zmierneniu negatívnych nálad v spoločnosti a šíriť myšlienku láskavosti a rovnosti.

Dňa 16. 02. 2024 našu školu navštívili pracovníčky Národnej transfúznej služby v Žiline za účelom odberu krvi priamo u nás.

Bezpríspevkového darcovstva krvi sa zúčastnilo 38 študentov a traja vyučujúci. Všetkým zúčastneným chcem touto cestou poďakovať za ochotu a príjemnú atmosféru. Každý rok sme radi, keď dokážeme priviesť k bezpríspevkovému darcovstvu krvi aj nových študentov, prvodarcov a veríme, že v tomto šľachetnom konaní budú naďalej pokračovať.

Mgr. Tatiana Suranová