Ako a kde ďalej???

Katarína Rudincová Novinky

 

Našu školu navštívil dňa 16. 02. 2024

prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.

 

prodekan pre rozvoj a spoluprácu s priemyslom Hornicko Geologickej fakulty VŠB v Ostrave, ktorý osobne našim maturantom priblížil možnosti štúdia na VŠB Ostrava, predstavil nový študijný program „Procesní inženýrství v oblasti surovin“.

Ďakujem za jeho vystúpenie, ktoré bolo veľmi prínosné pre našich študentov, motivujúce k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole, aby sa stali žiadanými odborníkmi v technických odboroch a boli pripravení na technológie zajtrajška.

 

Mgr. Tatiana Suranová