Svetový deň pozdravov – 21. novembra

Katarína Rudincová Novinky

 

Autormi myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko-izraelskej vojny hľadali spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete. Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí  pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať. 

Cieľom tohto svetového dňa je podporiť svetový mier a uvedomiť si potrebu osobného kontaktu s ľuďmi. Komunikácia (či už osobná alebo virtuálna) je vo všeobecnosti veľmi dôležitá pre zachovanie mieru, o ktorý by sme sa mali všetci snažiť.

Stačí pozdraviť aspoň desať ľudí a človek tým 21. novembra oslávil Svetový deň pozdravov. Takto oslavovali aj žiaci našej školy a isto všetci pochopili, aké je toto slovíčko vzácne a tiež slušné. Zdraviť ale treba každý deň!

Pozdrav je prejavom úcty a dobrých úmyslov priateľstva. Človek údajne pozdraví za svojho života asi tristo tisíckrát, dohromady strávi zdravením cca 200 hodín.

Rôzne skupinky ľudí majú svoje vlastné pozdravy. Často počujeme ahoj, čau, čao, nazdar, dobrý deň a podobne. Nie je dôležité, ktorý pozdrav použijeme. Dôležitá je úprimnosť našich slov. Pozdravme sa primerane nahlas, pozerajme sa pri tom na človeka, ktorému náš pozdrav patrí a môžeme pridať aj úsmev – hneď bude krajší deň.