Školenie žiakov s lektormi s Propartners

Katarína Rudincová Novinky

 

Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.  
Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre študentov maturitných ročníkov a jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti.
Žiaci našej školy tried IV. A, IV. B, IV.C a I. J sa v dňoch 07. 11. 2023 a 14. 11. 2023 zúčastnili  1. lekcie: Bohatí alebo chudobní  – Úvodu do finančnej gramotnosti a úvodu do investovania. 

 

Ing. Erika Synáková