Rozbiehátor Express

Katarína Rudincová Novinky

Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy 

 

 

Dňa 9. novembra 2023  a 12. decembra 2023 k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov  tretiakov a štvrtákov počas týchto dvoch dní zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

Účastníci workshopu 09.11.2023

Účastníci workshopu 12.12.2023 – k našim žiakom sa pridalo aj 11 gymnazistov

 

🚀 Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

 

Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa pomocou programu Rozbehni sa! podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75 € priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

✅ Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 54 %.

😍 Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 8,4 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

 

  • „Páčil sa mi výklad a to, že sme sa naučili celý postup a spôsob, ako vymýšľať vlastné biznis nápady.“
  • „Bol to veľmi náučný workshop.“
  • „Bolo to obohacujúce a naučili sme sa, akým chybám sa vyhnúť, aby sme sa ako začiatočníci nepopálili.“
  • „Získali sme cenné a vecné rady o tom, ako začať pracovať na svojom nápade.“

➡️ Ďalšie kroky

Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

 

Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk

Úspešní riešitelia úloh

 

Žiaci aktívne a so záujmom sa zamýšľali nad budúcim podnikaním

 

 

Ing. Alena Cinková