Otvorená spoločenská miestnosť

Katarína Rudincová Novinky, Projekty

 

Dňa 14. 02.  2024 sa konalo

OTVORENIE SPOLOČENSKEJ MIESTNOSTI.

 

Na úvod mala príhovor autorka a koordinátorka projektu v našej škole Mgr. Edita Kormanová, ktorý jej poetickým slovom spestrili žiaci Lenka Kolembusová a Adrián Štafen.

Nasledovalo poďakovanie a príhovor pána riaditeľa Mgr. Ing. Ondreja Holienčíka. Prestrihnutím stužky sa miestnosť sprístupnila nielen žiakom, ale celej školskej komunite.

V miestnosti si žiaci môžu zahrať šach, hrať na gitare, čítať zaujímavú literatúru, napísať odkaz do Zápisníka vďačnosti alebo do Krabice anonymných želaní a sťažností, vymaľovať antistresovú omaľovanku, štrikovať či tráviť čas rozhovormi so spolužiakmi alebo učiteľmi cez prestávky, študovať, napísať si úlohu…

Esteticky a útulne pôsobiaca miestnosť bude zároveň slúžiť ako vhodný priestor na menšie workshopy či menšie kultúrne akcie, vyhodnotenie súťaží alebo aj vyučovanie menších skupiniek žiakov. Realizácia Otvorenej spoločenskej miestnosti je jedným z výstupov projektu

„Posilnenie etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách

Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

 

Veľmi sa z toho tešíme!

Mgr. Edita Kormanová