Prednáška v anglickom jazyku na tému Veľká Británia a USA

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 15. 12. 2023 sme sa zúčastnili prednášky v Krajskej knižnici Žilina, podľa dohodnutého programu s triedou 4. A v rámci všeobecno-vzdelávacieho predmetu anglický jazyk.

Témou tohto podujatia bola maturitná téma:  Anglicky hovoriace krajiny – Veľká Británia a USA.

V prvej časti nám predstavili Veľkú Britániu po jednotlivých častiach – históriu, britských kráľov, stereotypy, politický systém, zvyky a tradície, jedlo a obľúbené športy v tejto krajine. V závere prednášky bol krátky elektronický kvíz z vedomostí, ktoré tam boli prezentované k danej téme. Tento interaktívny kvíz bol vyhodnotený cez správne odpovede našich žiakov.

V druhej časti nasledovala prezentácia krajiny USA. Boli prezentované základné fakty o krajine, prírodné krásy a významné mestá cez otázky. Veľkú časť tvorili fakty o histórii ústavy a významných amerických prezidentoch. Táto časť bola náročná na špeciálnu slovnú zásobu, ale naši žiaci to spoločne zvládli v jednotlivých kvízových odpovediach.

Prínosom tejto akcie boli prednášky v anglickom jazyku a zážitková forma vyučovania cez aplikáciu a prezentácie. Počas prestávky bola prehliadka Britského centra a publikácie v anglickom jazyku, čo žiakov veľmi zaujímalo.

Ing. Tatiana Buková