Odpis textu na presnosť s ekonomickou tematikou

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

 

Dňa 15. 12. 2023  sa uskutočnila školská súťaž v písaní na počítači.

Súťažili žiačky I. E triedy učebného odboru technicko-administratívny pracovník v kategórii

Odpis textu na presnosť s ekonomickou tematikou.

 

Súťaž prebiehala za prítomnosti učiteľky strojopisu Ing. Kataríny Rudincovej, ktorá ich aj na súťaž pripravovala.

Po otvorení súťaže a úvodných pokynoch žiačky odpisovali   desaťprstovou hmatovou metódou ekonomický text prostredníctvom počítačového programu All Ten Fingers. 

Súťaže sa zúčastnili 4 žiačky, ktoré preukázali svoju zručnosť, dbali pri písaní na presnosť a rytmickosť.

Vecné ceny získali všetky žiačky, najlepší výkon predviedla Laura Krištofiková. 

Blahoželáme