FINNKVÍZ – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne študentov

Katarína Rudincová Novinky, Projekty

 

Nadácia NN ľuďom pripravila súťaž pre študentov na stredných školách

Jedným z účelov našej nadácie je podporovať vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. V spolupráci so spoločnosťou ASC Applied Software Consultants, s. r. o., sme preto spustili súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl (resp. kvinty a sexty v prípade 8-ročných gymnázií).

Súťaž sa volá FiNNkvíz a nachádza sa v aplikácií EduPage.

Je plná zaujímavých otázok z finančnej oblasti. K súťaži sme pripravili aj krátky edukačný materiál – Sprievodca svetom peňazí a skúšobný test (v EduPage). Tie napovedia študentom o čom budú súťažné otázky, či akú budú mať formu.

V tomto školskom roku 2023/24 sa súťaž konala 19. 04. 2024. Súťaže sa zúčastnili 3 žiačky I. a II. ročníka učebného odboru TAP.

I touto hravou formou získali žiaci nové vedomosti z finančnej oblasti.

Mgr. Dana Nekorancová