Vianočné súťaže v písaní na počítači a návrh vianočného pozdravu

Katarína Rudincová Novinky, Úspechy žiakov

S príchodom vianočnej atmosféry sa zapĺňa aj zoznam toho, čo všetko musíme ešte do najkrajších sviatkov roka stihnúť. My sme stihli dve vianočné súťaže v písaní na počítači a návrh vianočného pozdravu.

Prvá súťaž prebiehala  12. 12. 2023 v učebni TAP v priestoroch dielní. Bola rozdelená na dve časti. V prvej časti  žiačky písali text na presnosť, desaťminútový text na presnosť a rýchlosť. V druhej časti mali navrhnúť vianočný pozdrav v programe Canva, kde žiaci vytvárali svoje vlastné vianočné pozdravy a animácie. Súťaž Vianočná pohľadnica  nám spríjemnila a zvýraznila predvianočný čas.

Do súťaže sa zapojilo 5 dievčat a 2 chlapci  z  II. E triedy odboru TAP. Presnosť a desaťminútový odpis som hodnotila podľa kritérií a vianočné pohľadnice som rozoslala mailom pedagógom, ktorí prideľovali body trom najkrajším vianočným pohľadniciam.

Z týchto prác vybrať najkrajšiu a najnápaditejšiu bolo ťažké, pretože každý pozdrav bol krásny svojím spôsobom a čo je hlavné, jeho úlohou  bolo potešiť. 

Naši víťazi, ktorí boli odmenení vecnými cenami:

 1. miesto Vaneska Švaňová    

2. miesto  Martin Harmečko

   3. miesto Barborka Riečanová

 

 

V druhej súťaži  6 žiačok I. E triedy odboru TAP odpisovalo náročný text v programe ATF a tiež v programe Typing.

Keďže žiačky sa snažili a texty veľmi pekne napísali, dostali  odmenu všetky.

Na USB kľúče si budú môcť zálohovať práce, ktoré nás v tomto roku ešte čakajú.

 

Všetkým blahoželáme

Mgr. Dana Nekorancová