Exkurzia Glovis Slovakia, s. r. o.

Katarína Rudincová Novinky

 

Na základe pozvania spoločnosti sa naši žiaci III.E a III.B triedy dňa 25. 03.2024 zúčastnili odbornej exkurzie. Spoločnosť sa nachádza v Tepličke nad Váhom.

Táto spoločnosť sa venuje skladovému hospodárstvu a zásobuje komponentmi výrobný podnik KIA Motors. V rámci odborného vzdelávania sme absolvovali prehliadku celého podniku.

Vo svojej činnosti poskytujú logistické služby aj pre externých odberateľov a zameriavajú sa aj odpadové hospodárstvo. Navštívili sme jednotlivé prevádzky, ktoré sú zamerané na príjem materiálu, na sklad a kontrolu kvality. Významnou linkou je montáž kolies a pneumatík a tiež finalizácia a distribúcia vozidiel.

Táto odborná exkurzia bola zameraná na to, aby sme si pozreli, ako sa uskutočňuje činnosť v tomto podniku. Oboznámili sme sa s filozofiu podnikania, ktorej základom sú kvalitní ľudia na pracovisku. Prínosom pre našich budúcich absolventov bolo, že videli ako je organizačne zabezpečená a zvládnutá činnosť v podniku. Veľký záujem prejavili v otázkach o finančnom ohodnotení a sociálnych benefitoch pracovníkov.

Podľa môjho názoru táto exkurzia motivovala a priniesla praktické vedomosti pre všetkých zúčastnených.

Ing. Tatiana Buková