Mikuláš u nás

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 06.12. 2023 sa v našej škole konala obľúbená akcia

„Mikuláš“,

ktorou si pripomíname štedrosť sv. Mikuláša.

 

Členovia školského parlamentu navštívili žiakov počas vyučovania v jednotlivých triedach a taktiež na odbornom výcviku, aby ich potešili sladkou pozornosťou.

V tomto školskom roku sme zažili aj novinku. Žiaci prvý krát išli do firmy Schaeffler Kysuce, kde našim dualistom odovzdali sladkosti a sami neodišli s prázdnymi rukami.

Boli milo prekvapení a potešení.

Ďakujemeeeeee

Mgr. Marta Mušková