Medailón

Katarína Rudincová Novinky

Vo februári sme si pripomenuli 1155.  výročie úmrtia   svätého Cyrila-Konštantína.
14. februára si na sv. Valentína okrem krásneho sviatku zaľúbených pripomíname tiež  tohto významného učenca, misionára, filozofa a zakladateľa slovanského písomníctva.
Jeho osobnosť spolu s bratom Metodom sú pre naše národné dejiny veľmi dôležité, čo potvrdzuje aj fakt, že  Slovenská republika si ich uctieva štátnym sviatkom 5. júla.
 Študenti si o sv. Cyrilovi-Konštantínovi  pripravili medailónik, ktorý  odznel v školskom rozhlase.
Mgr. Viera Marčanová