Krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v SIP v Námestove

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 07. 02. 2024 sa uskutočnil 58. ročník Krajského kola súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.

Organizátorom bola Súkromná Spojená škola Educo v Námestove, ktorej zriaďovateľom bol Žilinský samosprávny kraj. Predsedníčkou súťažnej komisie bola Ing. Milada Adamcová.

Súťažilo 16 žiakov z rôznych stredných škôl Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali dve žiačky tretieho ročníka učebného odboru TAP – Ivana Veselá a Natália Tomáščinová, pod vedením Ing. Kataríny Rudincovej.

Po úvodných pokynoch sa žiaci začali pripravovať na jednotlivé súťažné disciplíny:

  1. Písanie na počítači, 2. Úprava textu na počítači, 3. Wordprocessing.

Naše žiačky súťažili v prvej disciplíne. Odpisovali náročný text desaťprstovou hmatovou metódou vo worde po dobu 10 minút.

Po súťaži mali žiaci pekný program. Organizátori súťaže ich zobrali na krátky výlet na Oravský priehradný múr, odkiaľ pozorovali krásnu Oravskú priehradu.  Počas výletu dozor konajúci učitelia opravovali práce žiakov a po príchode žiakov z výletu bol slávnostný obed, kde prebehlo  vyhodnotenie súťaže.

Vyhodnocovali sa len prvé tri miesta, prvé dve miesta obsadili žiaci z Martina a tretie miesto obsadil žiak z Dolného Kubína. I keď naše žiačky nezískali postup do celoslovenského kola, ďakujeme im za účasť na súťaži a zodpovednú prípravu.