DNI PROFESIE BYTČA

Katarína Rudincová Novinky

 

Dňa 6. februára 2024 sme sa zúčastnili na propagácií stredných škôl v Kultúrnom dome v Bytči spolu s ďalšími strednými školami zo žilinského regiónu.

Prijali sme pozvanie a využili možnosť odprezentovať študijné a učebné odbory s pedagógmi: Mgr. Zdenka Ballayová, Bc. Katarína Lisková, Mgr. Anton Vlček a Jaroslav Masnica.

Organizátormi akcie bola  ZŠ Ulica mieru Bytča pod patronátom primátora mesta Bytča Ing. Miroslava Minárčika a v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Bytči.

Študenti, ktorí sa tejto akcie zúčastnili propagovali odbory aj svojimi prácami, ktoré si na túto akciu priniesli. Formou rozhovorov, prezentácie a praktických ukážok ponúkali zúčastneným žiakom možnosť výberu študijných a učebných odborov, ktoré sa  na našej škole vyučujú. Veľký záujem bol aj o zváračský trenažér, kde sa návštevníci mohli pri virtuálnom zváraní dozvedieť o zváracích systémoch a metódach zvárania bez akýchkoľvek bezpečnostných rizík.

Spoločne s našimi partnerskými zamestnávateľskými spoločnosťami KIA SLOVAKIA  A SCHEIDT&BACHMANN  SLOVENSKO sme  kvalifikovane informovali rodičov a žiakov o duálnom štúdiu.

Dni profesie je podujatie určené pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov. Práve toto je obdobie, kedy začínajú žiaci uvažovať, čo ďalej a kam budú smerovať ich kroky.

Ďakujeme za Deň profesie, ktorý bol na vysokej úrovne a vidíme sa opäť o rok.

Mgr. Dana Nekorancová