Inovatívne stretnutie 2.0 odborných škôl Žilinského samosprávneho kraja

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

 

Dňa 29. 11. 2023 sa konal II. ročník  Inovatívneho stretnutia na SPŠ stavebnej v Žiline, ktorého sa zúčastnili 4 žiaci zo študijných odborov mechanik mechatronik  a autotronik  a 2 pedagógovia z našej školy.

Hlavným cieľom podujatia bolo predstavenie jedinečných návrhov na inovácie v oblasti neformálneho vzdelávania, inklúzie a nových digitálnych technológií.

Každá škola predstavila svoje aktivity a formy inovatívneho vzdelávania v krátkej prezentácii. Naša škola prezentovala dve zaujímavé aktivity, Svetové finále Horizon Educational v Las Vegas a tiež svoje modely vodíkových autíčok, s ktorými  budú reprezentovať  na medzinárodnej súťaži v ďalekom  Azerbajdžane.

Ďalšou prezentovanou  aktivitou boli študijné cesty  v KIA a  Schaeffler – tour  pre vybraných študentov v spolupráci s pedagógmi odborného vzdelávania a zástupcami zo zamestnávateľských spoločností KIA a Schaeffler. Predstavili sme neformálne vzdelávanie v tréningovom centre KIA Europe a Schaeffler Academy, kde naši žiaci získavali nové skúsenosti a spoznávali  systém duálneho vzdelávania v Nemecku. Predstavili sme aj program zážitkového učenia cez simulácie  v  technických múzeách BMW, Porsche a Mercedes Benz.

Naša prezentácia zaujala svojou originalitou nielen zúčastnených študentov, ale aj odbornú porotu. Toto podujatie sa konalo pod vedením  sekcie Mládež ŽSK, ktorá združuje všetky stredné školy v Žilinskom regióne a za podpory županky Eriky Jurinovej.

Inovatívne stretnutie bolo prínosom pre všetkých zúčastnených, pretože znova podporilo vzájomné vzťahy a výmenu skúseností mladých ľudí o nové vízie a nápady v modernom vzdelávaní.

Ing. Tatiana Buková