DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky

 

Dňa 6. februára 2024 sme na škole organizovali druhý krát v tomto školskom roku Deň otvorených dverí.
Je to obľúbená udalosť, ktorú organizujeme pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičov, ale aj pre širokú verejnosť.

 

Počas tohto dňa majstri odbornej výchovy, učitelia i žiaci predvádzali, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti i praktické zručnosti vo svojom odbore.

Žiaci zo základných škôl si mohli vyskúšať svoje zručnosti napríklad pri skladaní stavebníc, písania na počítači v programoch ATF a Typing. Nadšení žiaci pre programovanie a elektroniku sa ponorili do sveta kreativity v programe ARDUINO, merali napätie, spájkovali elektronické súčiastky na DPS, oboznámili sa s programom profiCAD a s programovaním PLC systému. Pre budúcich prváčikov boli zaujímavé aj ukážky vodíkového palivového článku. Majstri odbornej výchovy  im odprezentovali alternatívne energie, praktické ukážky procesu výroby energie. Oboznámili sa s kováčskym umením, vyrábali krabičky na základe technického výkresu, kde spoje vyrábali nitovaním. Propagovalo sa aj vodíkové autíčko, s ktorým naši žiaci vyhrávali svetové súťaže.

Tento deň bol plný nápadov a kreativity. Ďakujeme učiteľom a majstrom odbornej výchovy za krásne prezentácie svojich odborov.

Mgr. Dana Nekorancová