Celoštátna súťaž Mladých elektronikov

Katarína Rudincová Centrum Excelentnosti 4.0, Novinky, Úspechy žiakov

 

Vo vzdelávacom centre KIA Slovakia – Gbeľany sa v dňoch 24. 10. – 25. 10. 2023 konal

5. ročník celoštátnej súťaže Mladý elektronik.

Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže. Odborným gestorom bola Slovenská spoločnosť elektronikov.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 46 žiakov. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci II. A triedy z odboru mechanik elektrotechnik Filip Virdzek a Martin Bánovčín, ktorých na súťaž pripravoval okrem majstra odbornej výchovy Mgr. Petra Čuraja aj učiteľ Ing. Michal Šerík. 

Prvý deň súťaže žiaci pracovali na zadanej praktickej úlohe, druhý deň vypracovávali odborný test.

Naši žiaci sa umiestnili v prvej polovici zúčastnených, čo bol veľký úspech, nakoľko odborný test bol veľmi obtiažny.

Žiaci si zo súťaže odniesli množstvo odborných skúseností a zážitkov.

                                                                                                                                          Mgr. Peter Čuraj

                                                                                                                         majster odbornej výchovy